SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

All Posts Tagged: ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อน

Nhà nghiên cứu phôi thai được chứng nhận bởi Hiệp Hội ESHRE

Nhà nghiên cứu phôi thai được chứng nhận bởi Hiệp Hội Sinh Sản Người Và Phôi Học Châu Âu (European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE)

Ms. Piyarat Sopaboon là nhà nghiên cứu phôi thai đầu tiên của Thái Lan được chứng nhận bởi Hiệp Hội ESHRE.

SAFE Fertility Center (SFC) tự hào thông báo rằng vào ngày 28 tháng 6 năm 2014, Ms. Piyarat Sopaboon, một thành viên của nhóm khoa học SFC đã trở thành người đầu tiên ở Thái Lan vượt qua kỳ thi chứng nhận của Hiệp Hội Sinh Sản Người Và Phôi Học Châu Âu (ESHRE)

Read More