SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

All Posts Tagged: Baby Boy

Câu chuyện thành công của một ca điều trị với kỹ thuật IUI

Câu chuyện thành công của một ca điều trị với kỹ thuật IUI
Đôi vợ chồng đã lập gia đình 7 năm và cố gắng để có thai tự nhiên trong 5 năm.

Người vợ 34 tuổi và chị cũng đã áp dụng nhiều cách uống thuốc và định thời quan hệ tình dục trong 3 tháng nhưng không thành công.

Read More