SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

Vì sao SAFE Fertility Center

Vì sao SAFE Fertility Center
là lựa chọn hàng đầu về điều trị IVF/ICSI tại Thái Lan

Trung tâm điều trị IVF/ICSI được công nhận quốc tế

 • RTAC (Trung tâm đầu tiên ở Thái Lan)
 • ISO 9001:2015
 • EQA của Anh và Châu Âu

Trung tâm với nhiều công nghệ tiên tiến

 • EmbryoScope Plus / EmbryoScope ( Trung tâm đầu tiên ở Châu Á)
 • IMSI của Leica
 • Vitrification của Kitazato
 • Kỹ thuật chọn lọc tinh trùng MACS
 • Illumina-NGS (Trung tâm đầu tiên ở Thái Lan)
 • Laser bởi Lykos

Trung tâm với các thiết bị PGD / PGS

 • Illumina-NGS
 • PGD Monogenic diseases
 • Sinh thiết Trophectoderm (D5 / D6)
 • Karyomapping

Trung tâm dầy dặn kinh nghiệm và tỷ lệ thành công cao

 • Hơn 2.000 chu kỳ IVF / ICSI / năm
 • Hơn 1.000 trường hợp PGD / năm
 • Tỷ lệ thành công đậu thai trên 70%

Trunh tâm với nhiều dịch vụ xuất sắc

 • Thông tin văn hoá và trợ lý về thông tin, kỹ thuật điều trị
 • Hiếu khách