安全生殖中心

Opening Hours : 每天早上7.30-晚上7.30
  Contact : 联系我们: QQ 3025222187

All Posts in Category: 不孕不育相关文章

Intracytoplasmic Sperm Injection

การทำ อิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 

คือ อีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยรักษาผู้มีปัญหาด้านการมีบุตรยากให้ได้รับอัตราความสำเร็จสูง

โดยวิธีการนี้ แพทย์จะคัดเลือกเชื้ออสุจิที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เพียงตัวเดียว เพื่อทำการปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิง อีกทั้งยังเป็นวิธีที่แพทย์ทำภายนอกร่างกาย และปฏิบัติในห้องแลปโดยใช้ผ่านกล้องจุลทรรศน์

แต่สาเหตุภาวะมีบุตรยากอาจจะเกิดได้ทั้งจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย อันเนื่องมาจาก

 • สาเหตุจากฝ่ายหญิง

เช่น รังไข่ทำงานผิดปกติ ไม่สามารถตกไข่ได้ มีก้อนเนื้อขนาดใหญ่อยู่ในโพรงมดลูก ความไม่สมบูรณ์ของฮอร์โมนในร่างกาย ท่อรังไข่อุดตัน มีผังผืดตรงปีกมดลูกหรือช่องเชิงกราน เป็นต้น

 • สาเหตุจากฝ่ายชาย

เช่น ร่างกายผลิตอสุจิน้อย เชื้ออสุจิมีความอ่อนแอมาก หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถผลิตอสุจิได้

 

ICSI ทำงานอย่างไร?

แพทย์จะทำการเก็บไข่จากฝ่ายหญิงก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะคัดเลือกเอาตัวอสุจิที่แข็งแรง  สมบูรณ์ที่สุดหนึ่งตัวมาผสมกับไข่หนึ่งใบ โดยการใช้เข็มขนาดเล็กฉีดอสุจิเข้าไปในไซโตพลาสซึมของไข่อย่างระมัดระวัง และวันรุ่งขึ้นแพทย์จะทำการตรวจสอบว่าไข่ได้รับการปฏิสนธิหรือไม่ หากเกิดการปฏิสนธิสำเร็จแล้ว ถือว่าขั้นตอน ICSI เสร็จสมบูรณ์ 

หลังจากนั้นจะเป็นการย้ายตัวอ่อนไปยังมดลูกและติดตามดูผลอาการการตั้งครรภ์ระยะแรก 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเจริญพันธุ์อาจใช้การตรวจเลือดหรืออัลตราซาวน์ เพื่อให้แน่ใจว่าไข่นั้นมีการฝังตัวในมดลูกและมีการตั้งครรภ์หรือไม่

ICSI

การทำอิ๊กซี่ เหมาะสมกับใครบ้าง

 • คู่สมรสฝ่ายชาย

ผู้มีปัญหาการหลั่งน้อย รูปร่างเชื้อที่มีความผิดปกติ หรือมีความอ่อนแอมากจนไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ของฝ่ายหญิงได้

ผู้ที่เป็นหมัน หรือทำหมันแล้ว แต่ยังสามารถผลิตเชื้ออสุจิได้ แพทย์จะทำการผ่าตัดด้วยวิธีการ PESA และ TESE

– PESA การใช้เข็มขนาดเล็กเจาะผ่านผิวหนังบริเวณถุงอัณฑะเข้าไปท่อพักน้ำเชื้อ และดูดอสุจิออกมา

– TESE การผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกบางส่วน แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในอัณฑะออกมา

 • คู่สมรสฝ่ายหญิง

ผู้มีปัญหามีเปลือกไข่หนา จนไม่สามารถทำให้อสุจิเจาะผ่านเข้าไปปฏิสนธิได้

 

ข้อควรรู้ก่อนทำอิ๊กซี่

คู่สมรสควรเข้ารับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอิ๊กซี่ เพื่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเพื่อความมั่นใจทุกรายละเอียดขั้นตอนอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งความเหมาะสม และประสิทธิความสำเร็จตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 

สามารถติดต่อขอลงนัดได้ที่ 02 252 3833 หรือที่เว็บไซต์ www.safefertilitycenter.com

 

Read More
HCG and Day 2 embryo transfer

人体绒毛膜促性腺激素和第二天胚胎移植

人绒毛膜促性腺激素(hCG是在怀孕期间产生的激素,并且负责准备用于早期怀孕中的胚胎植入和子宫内膜的发育。 一旦受精发生,围绕发育中的胚胎的滋养层细胞开始产生和分泌hCG。

Read More
จะมีลูก ... ต้องวางแผนอย่างไร

孕前准备事项

拥有孩子或家庭从 做好父母,快乐的养育宝贝开始。

备孕的夫妻可以先做好以下准备

1.身体准备

调理好您以及您伴侣的身体健康。 多吃有益的食物和定期运动。 还有保证睡眠充足,不吸烟,不喝酒,不服药。

Read More
โอกาสตั้งครรภ์ หลังการทำเด็กหลอดแก้ว

您的试管婴儿成功率

为何做完试管婴儿后,有些人怀孕了,有些人却没有

患者经常会问医生她们有多少卵泡,如果她们的卵泡质量是否够好,或她们的怀孕机会有多大。 所有这些问题的答案是,取决于卵巢储备和卵巢的质量。

Read More
การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก Hysteroscopy

针对不孕症的宫腔镜检查

为什么要做宫腔镜检查

宫腔镜检查在不孕症中越来越受欢迎,虽然一直有争论该程序是否应在开始胚胎移植之前或失败的结果出来后进行。在2014年在线的生殖生物医学刊发行的一项研究发现:“在做试管婴儿前宫腔镜可以增加两者的临床妊娠率和活产率。”

Read More
Boosting your IVF Pregnancy and Live birth success rates

提高体外受精怀孕和活产成功率

提高体外受精怀孕和活产成功率

提高体外受精怀孕和活产成功率

提高您的体外受精成功率

成功的IVF的一个重要步骤是选择高质量的胚胎转移。有鉴于此,我们已经使用独家方法和最新技术以便获得质量更好的胚胎。

新一代基因测序

新一代基因测序 – 安全生殖中心

新一代基因测序 – 安全生殖中心

人体是由多个器官系统作为一个单位进行工作的,以确保身体保持正常运转。这些器官无论是在基因还是DNA的解剖和功能,每个人都是不同的。

染色体没有异常,和染色体有异常的人, 其DNA是显著不同的。

新一代基因测序技术(NGS)是通过胚胎染色体检查来识别DNA异常的最新技术。由于其准确,有效,快速的得到结果,NGS可以帮助改善临床妊娠成功率;尤其是随着年龄高于28岁,患者反复流产的情况下,或有反复试管婴儿失败。

 

 

 

 

Embryoscope, 胚胎发育观察器–安全胚胎发育观察器–安全生殖中心

胚胎发育观察器–安全胚胎发育观察器–安全生殖中心

胚胎发育观察器

是在IVF实验室的孵化器中,保持胚胎生命力所必需的生理条件。它的合并时移系统有一个摄像头可以连续捕获图像并将胚胎发育的过程记录为视频。有了这些信息,胚胎学家就可以选择最佳胚胎作为转移。

此外,我们一直在使用胚胎胶和阿托西班来提高胚胎着床效率,从而增加您的临床妊娠率成功率。

 

 

胚胎胶

由胚胎胶组成的透明质酸通过增加子宫内膜胚胎的粘附有助于胚胎植入。相比那些没有胚胎转移胶的患者,这些有胚胎转移胶的患者大约有7%或1.5倍多的临床妊娠率。

 

催产素拮抗剂(阿托西班)

是激素催产素和加压素的抑制剂。它被用作静脉内药物作为劳动抑制剂来制止早产,它可以显著提高临床妊娠率。

规划治疗和胚胎移植取决于每个病人自身的身体状况;因此,为了有更好的结果,建议患者详细咨询医生。

普吉岛试管婴儿


联系安全生殖中心,咨询生育专家

(*) 必填项目

个人信息

Read More
Lite IVF/ICSI

最新试管受精/卵胞浆内单精子注射技术

Lite IVF/ICSI最新体外受精/卵胞浆内单精子注射技术

最新体外受精/卵胞浆内单精子注射技术

什么是最新的体外受精/卵胞浆内单精子注射技术

如今,体外受精/ 卵胞浆内单精子注射技术被认为是最有效的治疗方法,其治疗不育的重要方法是卵泡刺激。

为了得到合适数量和大小的卵泡,卵泡刺激素(FSH)中含有药物成分可用于刺激卵泡发育和成熟。

促卵泡激素(FSH)含有药物的成分将根据每个病人的身体情况进行调整,在某些情况下,每周期剂量可以高达3,000-4,000单位。

目前,许多人在研究卵巢受到最小刺激的患者在体外受精时反应不佳的情况。他们发现,剂量使用高低对,卵泡的数量和质量并没有不同,怀孕成功率也是一样的。因此,药物用量较小,药物的成本更低,对药物反应小的患者身心更有益。

此外,根据2015年8月不孕不育医学杂志上发表的文章内容,在一组对卵泡刺激素反应正常的年轻患者中,使用低剂量的患者与使用正常剂量的患者相比,其怀孕率类相差不大,为40〜70%左右。

然而,在低剂量下的卵泡数量比平均水平更低(平均约5-8个卵泡)。

此外并没有发现并发症,如卵巢过度刺激综合征(OHSS)。

哪些患者将受益于最新的卵胞浆内单精子注射?

 • 年龄不到36岁。
 • 体重指数不足29公斤/平方米。
 • 抗苗勒管激素(AMH)超过5毫微克/毫升。
 • 无病变,也没做过骨盆手术。

最新的卵胞浆内单精子注射技术犹如柔软,低热量的酸奶精简版,让您更好轻松,痛苦更少,成本更低,使不孕患者成功怀孕率更高。

 

นพ. มานพ จันทนพันธ์
Dr. Manop Janthanaphan, MD.
妇产科专科生殖医学专家

 


联系安全生殖中心,咨询生育专家

(*) 必填项目

个人信息

Read More
การตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer screening test)

卵巢癌筛查检查

卵巢癌筛查检查 (Ovarian cancer screening test)

卵巢癌筛查检查 (Ovarian cancer screening test)

卵巢癌筛查检查

卵巢癌在导致妇女癌症死亡原因中排名第五,比女性生殖系统的其他癌症死亡率更高。以10万名女性为例,卵巢癌的新发病数为每年5%。在卵巢癌症的种类里,上皮性卵巢癌(EOCS)占80%。卵巢癌病例中,超过三分之二的人被检查出来时,为时已晚,这时候已经非常难治疗了。目前还没有可靠的高精确度的癌检筛选检查。然而,在某些情况下,癌症可以被发现并小心处理。

症状

 • 经常腹胀。
 • 疼痛你的腹部或骨盆。
 • 食欲不振,或很快感觉吃撑。
 • 泌尿问题,如尿急或尿频。
 • 胃扩张,或腰围突然变化。

卵巢癌患者的常见病情:

 • 无后代
 • 有卵巢癌,乳癌,子宫癌或胃肠癌的家族病史。
  有卵巢癌风险的患者应该做额外的检查,如体检,内部检查,超声波扫描和验血(CA125+ HE4)来进行诊断和治疗。

治疗

卵巢癌初期治疗可选择手术,在妇科肿瘤学家的照顾下使患者身体恢复健康,。
医生与年轻患者之间应仔细讨论治疗方案,使未来的妊娠机会更高。

 

 

นพ. มานพ จันทนพันธ์
Dr. Manop Janthanaphan, MD.
妇产科专科生殖医学专家

 


联系安全生殖中心,咨询生育专家

(*) 必填项目

个人信息

Read More